ტრანსფორმაციული ლიდერობა

Transformational Leadership

ხელმღვანელობის ტიპი, რომელიც ცდილობს შეცვალოს არსებული ორგანიზაციული კულტურა და მიმართულება და, როგორც წესი, ტრადიციულ გზას არ მიყვება. იგი ლიდერის უნარს ასახავს შემდეგში: ტრანსფორმაციულმა ლიდერმა ორგანიცაზიის ღირებულებეზე დამყარებული ხედვა უნდა  ჩამოაყალიბოს, გადააქციოს ხედვა რეალობად და შეინარჩუნოს იგი დროთა განმავლობაში. მსგავსი ტიპის ლიდერებად განიხილება: მაჰათმა განდი, მარტინ ლუთერ კინგი უმცროსი და სხვა. ასეთი ლიდერები, როგორც წესი, ღირებულებების ცვლილების ამოცანის წინაშე დგანან და საზოგადოებასა და ორგანიზაციაში სწორედ ღირებულებით ტრანსფორმაციას ახდენენ. 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: