ტრაიბალიზმი

Tribalism

1. საზოგადოების ტიპი, რომელიც წინ უსწრებდა პრიმიტიული სახელმწიფოს წარმოშობას. ეს საზოგადოება თავს მონადირეობითა და შემგროვებლობით ირჩენდა და მის წევრებს შორის არსებობდა სისხლით ნათესაობა. 2. პოლიტიკური სისტემა, რომელშიც ბატონობს ნეპოტიზმი, ჩამოყალიბებულია და მემკვიდრეობითი ხასიათი აქვს ამა თუ იმ გვარების პოლიტიკურ ბატონობას.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: