ტირანია

Tyranny

კლასიკურ ფილოსოფიაში - მონარქიის დამახინჯებული ფორმა, როდესაც მონარქი სახელმწიფოს საკუთარი ინტერესების შესაბამისად მართავს. უფრო ფართო მნიშვნელობით. იძულების უფლების ბოროტად გამოყენება, როდესაც კანონი უზენასი არ არის (დიქტატურის პირობებში), ხოლო მოქალაქეები უუფლებო მდგომარეობაში, ზოგჯერ კი ტერორის ქვეშ იმყოფებიან.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: